Tadeusz Zieliński

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor tytularny teologii protestanckiej, radca prawny, prorektor ds. nauki i kształcenia Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, kierownik Katedry Prawa Oświatowego i Polityki Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych tej uczelni. Specjalizuje się w prawie antydyskryminacyjnym, administracyjnym i w zakresie edukacji obywatelskiej. Lider zespołu do spraw zmiany prawa o cmentarzach i pochówkach 

 

 

Mikołaj Witkowski

Student etnologii i antropologii kulturowej na Uniwersytecie Warszawskim oraz instruktor Związku Harcerstwa Polskiego. Od 2019 roku uczestniczy w projekcie laboratoryjnym "Pamięć o wojnie i powojniu na Podkarpaciu", kierowanym przez dok. hab. Magdalenę Lubańską. W ramach niego prowadzi badania nad relacjami między przedwojennymi cmentarzami wiejskimi a poprzesiedleńczymi społecznościami, w obrębie których te cmentarze są położone. Interesuje się kulturą i historią polsko-ukraińskiego pogranicza, w szczególności położonym na tym obszarze tzw. kłopotliwym dziedzictwem. 

 

 

 

Grażyna Staniszewska

Prezeska Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia, które prowadzi projekt „Ogrody pamięci” (renowacja starych zabytkowych cmentarzy) oraz prezeska Fundacji Stypendialnej KALYNA. W latach 1989-2009  posłanka na Sejm, senatorka i europosłanka. Poprzednio od 1980r. działaczka „Solidarności” (szefowa Wszechnicy Podbeskidzia). W stanie wojennym internowana, aresztowana, potem koordynatorka struktur podziemnych Podbeskidzia i członkini podziemnej Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ”S”. Inicjatorka grupy i Inicjatywy (Nie)zapomniane Cmentarze. 

 

 

Joanna Troszczyńska-Reyman

Koordynowała działania grupy (Nie)zapomniane cmentarze przy Rzeczniku Praw Obywatelskich (2018-2020). Od przekształcenia jej w Inicjatywę jest uczestniczką grupy koordynującej. Od kilkunastu lat zajmuje się projektami społecznymi. W 2021 roku zamieszkała na skraju Puszczy Białowieskiej. W wolnych chwilach pisze artykuły o zwierzętach. 

 

 

Agnieszka Tarnogórska

Rzecznik Prasowy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Ukończyła teologię ewangelicką w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

 

 

Klaudia Kwiecińska

Absolwentka judaistyki UJ oraz letniej szkoły języka hebrajskiego na Uniwersytecie w Hajfie. Od wielu lat zaangażowana w ochronę i popularyzację dziedzictwa żydowskiego. Od 2015 r. prowadzi działania mające na celu upamiętnienie społeczności żydowskiej w rodzinnym Jędrzejowie, między innymi poprzez opiekę nad tamtejszym cmentarzem żydowskim. Członek programu Liderzy Dialogu oraz Koalicji Opiekunów Cmentarzy Żydowskich w Polsce. Posiada doświadczenie w projektach edukacyjnych, kulturowych i naukowych.

 

 

Olga Kich-Masłej

Adiunkt (doktor) w Katedrze Ukrainoznawstwa Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ ze specjalnością „Studia polsko-ukraińskie. Pogranicze i sąsiedztwo w Europie”. Zajmuje się dziedzictwem kulturowym (w tym sepulkralnym) polsko-ukraińskiego pogranicza. Autorka monografii dotyczącej cmentarza greckokatolickiego w Wierzbicy.

 

 

Barbara Imiołczyk

Od 10 lat zajmuje się w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich wprowadzaniem zmian społecznych przez działania miękkie (jest dyrektorką Centrum Projektów Społecznych), inicjatorką powołania grupy roboczej (Nie)zapomniane cmentarze, w której pracach uczestniczy.  Z wykształcenia humanistka. Ma doświadczenie samorządowe i poselskie.

Celem Zespołu Koordynacyjnego jest animowanie, usprawnienie i koordynacja działań Inicjatywy. Osoby wchodzące w jego skład odpowiadają za komunikację między członkami Inicjatywy, obsługę poczty mailowej oraz grupy na Facebooku, organizację konferencji i spotkań z ekspertami, działanie Zespołu ds. Ustawy, prowadzenie strony internetowej oraz inne działania skierowane do wewnątrz oraz na zewnątrz Inicjatywy. W jego skład wchodzą (w kolejności alfabetycznej):

Zespół Koordynacyjny

Napisz do nas!

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Kontakt

niezapomnianecmentarze@gmail.com

Przydatne linki: