Napisz do nas!

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Kontakt

niezapomnianecmentarze@gmail.com

Przydatne linki:

14 maja 2023

Projekty ustaw Inicjatywy Społecznej (Nie)zapomniane Cmentarze
przedstawiono Pani Wicemarszałek Małgorzacie Kidawie-Błońskiej

Przedstawiciele Inicjatywy Społecznej (Nie)zapomniane Cmentarze przedłożyli dnia 10 maja 2023 r. pani Małgorzacie Kidawie-Błońskiej, wicemarszałek Sejmu RP, dwa projekty ustaw z zakresu prawa pogrzebowego. Nastąpiło to w trakcie spotkania w gmachu Sejmu, w którym ze strony Inicjatywy udział wzięli państwo: Grażyna Staniszewska, Małgorzata Bednarek, Krzysztof Wolicki i Tadeusz Zieliński. Pani Marszałek towarzyszył pan poseł Tomasz Siemoniak.

Reprezentanci Inicjatywy przedstawili sytuację w zakresie stanu ochrony starych cmentarzy, nieuregulowanych kwestii dotyczących pochówków, a także oczekiwań społecznych co do nowych form chowania zmarłych, przyjętych już w wielu innych krajach Unii Europejskiej. Zaprezentowano główne materie będące przedmiotem obu projektów ustaw opracowanych przez zespół ds. regulacji prawnych Inicjatywy (projekt ustawy – Prawo pogrzebowe i projekt ustawy o Panteonie Rzeczypospolitej). Wskazano, że podstawowy projekt ma dwa zasadnicze aspekty: 1) ochronę starych cmentarzy, zabytków sepulkralnych i ochronę prawa do grobu oraz 2) unowocześnienie prawa funeralnego, w tym wprowadzenie pochówków ekologicznych i prawa do rozsypywania prochów. Podkreślono, że oba projekty uwzględniają postulaty wielu środowisk i stały się przedmiotem szeroko zakrojonych konsultacji społecznych, których wyniki uwzględniono w projektowanych rozwiązaniach. Przedstawiciele Inicjatywy zaznaczyli, że mają świadomość, iż w toku ewentualnych prac parlamentarnych nad projektami proponowane rozwiązania mogą zostać zmodyfikowane, względnie niektóre z nich mogą nie mieć szans na wprowadzenie do systemu prawnego. Złożyli deklarację gotowości do udziału w dalszych działaniach dotyczących zmiany w prawie.

Pani Marszałek M. Kidawa-Błońska i pan poseł Tomasz Siemoniak wyrazili zainteresowanie przedstawionymi projektami i sformułowali wiele pytań dotyczących proponowanych przez Inicjatywę rozwiązań oraz sytuacji społecznej w zakresie praktyki funeralnej, dzieląc się także informacjami, jakie napływają do nich ze strony obywateli. Zgodzili się z przedstawicielami Inicjatywy, iż obecnie obowiązujące przepisy o cmentarzach i pochówkach są archaiczne i wymagają zastąpienia nową, całościową regulacją ustawową.

W trakcie spotkania zaznaczono, że trwający obecnie okres przedwyborczy nie sprzyja pracom parlamentarnym nad zagadnieniami objętymi projektami Inicjatywy. Właściwym czasem dla tego rodzaju działań będzie nowa kadencja Sejmu RP.