Akcja CHROŃMY CMENTARZE

O akcji

Do 31 marca 2021 r. trwały konsultacje przygotowanych przez nasz Zespół ds. Zmiany prawa tez do ustawy, która chroniłaby cmentarze przed dewastacją. Celem akcji było z jednej strony nagłośnienie problemu, wywołanie debaty publicznej wokół proponowanych przez nas rozwiązań, z drugiej uczynienie projektu, nad którym pracujemy, jak najbardziej obywatelskim. 

Dlaczego pracujemy nad zmianą prawa?

Uznajemy za konieczne zwiększenie ochrony starych cmentarzy, które teraz często są dewastowane, sprzedawane lub wykorzystywane komercyjnie. Kupując działkę rekreacyjną można stać się bez swojej wiedzy i woli właścicielem starego cmentarza. Można też kupić stary cmentarz pod zabudowę i spychaczem usunąć z niego nagrobki lub szczątki ludzi tam pochowanych. Proponowane w nowej ustawie zapisy mają ten proceder uniemożliwić.
Autorzy wychodzą naprzeciw także pojawiającym się od lat postulatom wprowadzenia do polskiego prawa nowych rozwiązań dotyczących grzebania zmarłych. Wielu osobom trudno jest pogodzić się z faktem, że ich szczątki będą musiały spocząć pod betonowym albo granitowym nagrobkiem. Przemiany kulturowe i środowiskowe, których doświadczamy, a także szybko zapełniające się już istniejące cmentarza, skłaniają do myślenia o innych niż tradycyjne formach pochówku, takich jak łąki pamięci albo cmentarze ekologiczne. Nasz projekt jest więc odpowiedzią zarówno na potrzeby zorientowane w stronę przeszłości, jak i przyszłości. 

Na czym polegała akcja?

Na społecznym portalu MamZdanie uruchomiliśmy konsultacje społeczne, by poznać punkty widzenia różnych grup interesów: samorządów, związków wyznaniowych, przedsiębiorców, zaangażowanych obywateli. Jednocześnie podjęliśmy duży wysiłek nagłośnienia akcji, udzieliliśmy licznych wywiadów, kontaktowaliśmy się z mediami, przedstawicielami Kościołów i związków wyznaniowych, politykami, instytucjami państwowymi, organizacjami pozarządowymi, samorządami oraz innymi potencjalnie zainteresowanymi tematem grupami odbiorców. Wszystko po to, żeby konsultacje przybrały jak największy zasięg. 

Co dalej?

Zebrane opinie są teraz w pilnym trybie opracowywane. Tam, gdzie pojawiły się rozbieżności między zdaniem naszego zespołu, a uczestniczących w konsultacjach obywatelach, członkowie zespołu odniosą się do kontrpropozycji/uwag, uzasadniając swoje ostateczne stanowisko. Wszystko zostanie zebrane w końcowym raporcie, który udostępnimy, także na tej stronie. 

Napisz do nas!

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Kontakt

niezapomnianecmentarze@gmail.com

Przydatne linki: